Faaliyet Alanlarımız

Eğitim Desteği

Eğitim Desteği

İlköğretimden lisansa, yüksek lisans, uzmanlık, doktora, doktora sonrası eğitimin her kademesinde tahsil gören öğrencilere destek olmak. Öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için barınma, sağlık ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına, yurt, pansiyon, misafirhane ve sosyal tesis gibi yaşam alanları tesis etmek, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya işlettirmek.

Kurs ve Barınma Desteği

Kurs ve Barınma Desteği

Hukuki mevzuatın uygun gördüğü şartlar çerçevesinde; kreşler ve anaokulları, ilköğretim, lise ve kolej, dershane, etüt merkezi, spor tesisleri ve spor organizasyonları, spor ve sanat okulları için hazırlık kursları, meslek edindirme ve gelişim kursları ile yabancı dil ve sanat kursları tesis etmek. Poliklinik, hastane gibi sağlık tesisleri ile lise öğrenimine dayalı olarak yüksekokul ve üniversite açmak ve işletmek. Müftülükler tarafından açılmış dini kurslara ve ibadethanelere destek vermek ve bu gibi kursların açılması için faaliyetlerde bulunmak.

Sosyal Yaşam Merkezi Desteği

Sosyal Yaşam Merkezi Desteği

Gerekli kanuni izinlerin alınması ve gerekli protokollerin yapılması şartı ile, devlet koruması altında bulunan kimsesiz, bakıma ve ilgiye muhtaç çocuklar için bakım evi, çocuk kampüsü, çocuk köyü ile engelliler için; rehabilitasyon merkezi, yaşlılar için; huzurevi ve barınma evleri, gençler için; spor tesisi vb. kurumlar açmak. Bu gibi faaliyetleri yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, maddi ve manevi destek sağlamak.

Yayın ve Yapım Desteği

Yayın ve Yapım Desteği

Her türlü eğitici, öğretici, ilmi, edebi, sanat ve kültür alanında, toplumun manevi ve tarihi değerlerine uygun yayınlar yapmak. Matbu olarak, elektronik ve sanal ortamlarda, kitap, dergi, süreli veya süresiz yayın, broşür ve sair tarzda neşriyatta bulunmak. Müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın almak, matbaa, kitapevi, yayınevi, eğitim ve sosyal faaliyet salonları, araştırma-geliştirme ve dokümantasyon merkezleri ve stüdyolar açmak, işletmek ve işlettirmek. Radyo ve televizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak.

Kültürel Gelişim Desteği

Kültürel Gelişim Desteği

Vakfın gayesine uygun her türlü kültürel ve sosyal toplantılar yapmak, insanların kitap okumaları ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kütüphane ve okuma salonları tesis etmek.

Bilimsel Gelişim Desteği

Bilimsel Gelişim Desteği

Bilimin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Bu nevi çalışmaları teşvik etmek, yapılanları desteklemek ve bu konuda düzenlenecek bilimsel faaliyetlerin içinde yer almak veya destek olmak. Her türlü konferanslar, paneller, anma günleri, sempozyumlar ve seminerler gibi eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere katılacak bilim adamları, uzmanlar ve diğer katılımcılara maddi-manevi destek vermek.

Gıda Desteği

Gıda Desteği

Vakfımızın gayesine uygun olmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren bilumum dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek. Yapılacak her tür yardımın ihtiyaç sahibi kimselere ulaştırılmasını organize ederek, sosyal yardım hizmetini genişletmek. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, yakacak, temizlik ve hayati önem taşıyan ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak. Vakıf Yönetim Kurulu’nca veya kurulacak hizmet birimleri vasıtasıyla geziler, eğitim ve dinlenme kampları gibi organizasyonlar düzenlemek. Çeşitli dallarda düzenlenecek yarışmalarda ödüller vermek.

Çevre Desteği

Çevre Desteği

Çevre ve doğayı koruma bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeşil alanlar tesis etmek ve ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak.