Share

Kurs ve Barınma Desteği

Kurs ve Barınma Desteği

Hukuki mevzuatın uygun gördüğü şartlar çerçevesinde; kreş, anaokulu, ilköğretim, lise, kolej, dershane, etüt merkezi, spor tesisleri, spor organizasyonları, spor ve sanat okulları için hazırlık kursları, meslek edindirme ve gelişim kursları kurmak. Yabancı dil ve sanat kursları tesis etmek, poliklinik, sağlık kabini ve hastane gibi sağlık tesisleri ile lise öğrenimine dayalı olarak yüksekokul ve üniversite açmak ve işletmek. Müftülükler tarafından açılmış olan Kuran-ı Kerim gibi her çeşit dini kurslara ve ibadethanelere destek vermek ve bu gibi kursların açılması için faaliyetlerde bulunmak.
(Kurulacak eğitim müesseselerindeki kapasitenin en az % 10’u yetenekli fakat maddi imkânlardan mahrum olan talebelere, sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkânları mahdut hastalara tahsis edilir.)

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.