Share

Gıda Desteği

Gıda Desteği

Vakfın gayesine uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yasal mevzuat çerçevesi içinde kalmak kaydıyla yurt dışında faaliyet gösteren bilumum dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle ve şahıslarla münasebet kurarak gerektiğinde onlara karşılıksız nakdi ve gayrimenkul yardımlarında bulunmak. Onlardan yardım alır, şarta bağlı hayır yardımları da dâhil olmak üzere…

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.