Share

Çevre Desteği

Çevre Desteği

Çevre koruma bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yeşil alanlar tesis etmek ve ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak.

Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan nakdi bağış ve yardım almak, benzer amaçlı vakıf ve derneklere nakdi bağış ve yardımda bulunmak.

İmkânlar nispetinde adak ve kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, yurt içi ve dışında “Kurban Kesim Organizasyonu”nda bulunmak, kurban ve kurban derisi bağışı almak.

 

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.