Share

Yazar: mhv

2021 – 2022 Yılı Burs Almaya Hak Kazanan Öğrenciler

Değerli Bursiyer Adaylarımız; 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arası Mustafa Hasanoğlu Vakfı tarafından toplanan burs başvuruları, siz değerli bursiyer adayları tarafından yoğun ilgi görmüştür.Burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıdaki gibidir. 1. Ahmet Muhammet Koca 2. Ahmet Sungur Sabaz 3. Ali Kılınç 4. Ali Saral 5. Amine Nurdan Işılak 6. Anıl Özkaya 7. Azad […]

read more

Çevre Desteği

Çevre koruma bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yeşil alanlar tesis etmek ve ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan nakdi bağış ve yardım almak, benzer amaçlı vakıf ve derneklere nakdi bağış ve yardımda bulunmak. İmkânlar nispetinde adak ve kurban kesim mahalli […]

read more

Gıda Desteği

Vakfın gayesine uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yasal mevzuat çerçevesi içinde kalmak kaydıyla yurt dışında faaliyet gösteren bilumum dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle ve şahıslarla münasebet kurarak gerektiğinde onlara karşılıksız nakdi ve gayrimenkul yardımlarında bulunmak. Onlardan yardım alır, şarta bağlı hayır yardımları da dâhil olmak üzere…

read more

Bilimsel Gelişim Desteği

Bilimin her dalında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu çalışmaları teşvik etmek, yapılanları desteklemek ve düzenlenecek bilimsel faaliyetlerin içinde yer almak veya destek olmak. Her türlü konferans, panel, anma günü, sempozyum ve seminer gibi eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere katılacak bilim adamları, uzmanlar ve diğer katılımcılara maddi-manevi…  

read more

Yayın ve Yapım Desteği

Her türlü eğitici, öğretici, ilmi, edebi, sanat ve kültür içerikli olan, toplumun manevi ve tarihi değerlerine uygun yayınlar yapmak. Elektronik ve sanal ortamda web sitesi kurmak, buralarda kitap, dergi, süreli veya süresiz yayın, broşür ve sair tarzda neşriyatta bulunmak. Müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın almak, matbaa, kitapevi, yayınevi, eğitim ve sosyal faaliyet salonları, araştırma-geliştirme […]

read more

Sosyal Yaşam Merkezi Desteği

Gerekli kanuni izinlerin alınması ve gerekli protokollerin yapılması ile devlet koruması altında olan çocuklara; kimsesiz, yetim, bakıma ve ilgiye muhtaç çocuklara yönelik çocuk evi, sevgi evi, barınma evi, çocuk kampüsü, sitesi ve çocuk köyü açmak. Ayrıca engelliler için rehabilitasyon merkezi, yaşlılar için huzurevi ve barınma yerleri, spor tesis ve organizasyonları gibi hayır yuvaları açmak, bu […]

read more

Kurs ve Barınma Desteği

Hukuki mevzuatın uygun gördüğü şartlar çerçevesinde; kreş, anaokulu, ilköğretim, lise, kolej, dershane, etüt merkezi, spor tesisleri, spor organizasyonları, spor ve sanat okulları için hazırlık kursları, meslek edindirme ve gelişim kursları kurmak. Yabancı dil ve sanat kursları tesis etmek, poliklinik, sağlık kabini ve hastane gibi sağlık tesisleri ile lise öğrenimine dayalı olarak yüksekokul ve üniversite açmak […]

read more

Eğitim Desteği

Okul öncesi, ilköğretim, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzmanlık, doktora ve doktora sonrası seviyelerinde tahsil yapanlara burs vermek. İhtiyaç sahiplerinin barınma, sağlık ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için bakım evi, barınma evi, yurt, pansiyon, misafirhane ve sosyal tesis gibi kalacakları yerleri temin etmek, inşa etmek veya ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, donatmak, işletmek […]

read more

Başkan’ın Mesajı

Vakfımız; Eğitim ve öğretimin insan hayatındaki öneminin bilincinde olan bir kuruluş olarak, insanların kitlesel anlamda gelişimini, gençlerin eğitilmesi gayesiyle pedagojik ve psikolojik destek sağlamayı, başarılı ama desteğe ihtiyaç duyan gençlere yardım eli uzatmayı benimsemiş, çağdaş ve ileriyi düşünen bir vizyona sahiptir. Temel ilkemiz; Hangi sahada olursa olsun yaptığımız tüm çalışmalarda Ülkemize ve Milletimize fayda sağlamaktır. [...]
read more
1 2