Share

Gün: 27 Haziran 2018

Gün: 27 Haziran 2018

Çevre Desteği

Çevre koruma bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yeşil alanlar tesis etmek ve ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan nakdi bağış ve yardım almak, benzer amaçlı vakıf ve derneklere nakdi bağış ve yardımda bulunmak. İmkânlar nispetinde adak ve kurban kesim mahalli […]

read more

Gıda Desteği

Vakfın gayesine uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yasal mevzuat çerçevesi içinde kalmak kaydıyla yurt dışında faaliyet gösteren bilumum dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle ve şahıslarla münasebet kurarak gerektiğinde onlara karşılıksız nakdi ve gayrimenkul yardımlarında bulunmak. Onlardan yardım alır, şarta bağlı hayır yardımları da dâhil olmak üzere…

read more

Bilimsel Gelişim Desteği

Bilimin her dalında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu çalışmaları teşvik etmek, yapılanları desteklemek ve düzenlenecek bilimsel faaliyetlerin içinde yer almak veya destek olmak. Her türlü konferans, panel, anma günü, sempozyum ve seminer gibi eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere katılacak bilim adamları, uzmanlar ve diğer katılımcılara maddi-manevi…  

read more

Yayın ve Yapım Desteği

Her türlü eğitici, öğretici, ilmi, edebi, sanat ve kültür içerikli olan, toplumun manevi ve tarihi değerlerine uygun yayınlar yapmak. Elektronik ve sanal ortamda web sitesi kurmak, buralarda kitap, dergi, süreli veya süresiz yayın, broşür ve sair tarzda neşriyatta bulunmak. Müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın almak, matbaa, kitapevi, yayınevi, eğitim ve sosyal faaliyet salonları, araştırma-geliştirme […]

read more